Priser

EA Elinstallation och Service AB

559163-5726 Innehar F-skattsedel           

EA Elinstallation.se

EA Elinstallation.se


Pris per timmer för ROT arbeten inkl. moms: 590:-


Pris per timme, EJ ROT avdrag inkl.moms: 650:-

Svagströmstekniker, per timme inkl.moms: 600:-


En avgift på 475 sek för servicebil tillkommer inom Stockholms län. Alla priser är inklusive moms. Lägsta debitering 1 timme. Priserna gäller för alla elarbeten utförda av certifierad elektriker.


Paketpris vid större projekt.


Rot och Rutavdrag, enligt Skatteverket.

Konsultjänsterna för framtagande av offerter för solcellsanläggningar och andra tjänster gällande elbilar, elfordon är gratis.